Happy birthday with black background

.

2023-02-03
    بن صمان خلال الأمسية الشعرية الختامية بـ محايل